คณะกรรมการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอโนนสูง จำนวน 40 นาย เข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือ

คณะกรรมการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอโนนสูง จำนวน 40 นาย เข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือ

คณะกรรมการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอโนนสูง จำนวน 40 นาย เข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือ และการบริหารจัดการโรงงาน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรรมการผู้อำนวยการ คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ได้ให้การต้อนรับ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556